Nawigacja

Informacje dla Rodziców

Oddziały Przedszkolne

Informacje dla Rodziców

 

DRODZY RODZICE

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA WYDŁUŻONY CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA

WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ ZGODNIE Z KWOTĄ PODANĄ NA BLANKIECIE